top of page
gelukkig kind

Chantal Arends Coaching

Coaching voor kinderen van 6-12 jaar

Home

Welkom!

Wat fijn dat je er bent. 

Mijn naam is Chantal. Kindercoach, gecertificeerd Rots en Water trainer en leerkracht basisonderwijs. Het is mijn missie om kinderen op een liefdevolle, speelse manier weer in hun kracht te zetten. Het is mijn talent om vanuit mijn intuïtie het kind te leren in contact met zichzelf en de ander stevig te staan en in zachtheid mee te bewegen waar dat nodig is. Mijn brede kennis en ervaring in het werken met kinderen helpen me daarbij. 

'Kinderen in hun kracht'

Hide and Seek
ouder en kind  liefde

Kindercoaching

Kindercoaching is een vorm van kortdurende begeleiding van kinderen van 6 t/m12 jaar bij problemen die zich thuis en/of op school voordoen. Sommige kinderen worstelen zichtbaar met zichzelf of in contact met de ander.

De wirwar van gevoelens en daaruit voortvloeiend gedrag is vaak een uiting van een hulpvraag die met woorden nog niet voldoende duidelijk gemaakt kan worden. Tijdens de kindercoachsessies onderzoek ik samen met het kind waar er onvoldoende balans is en werk aan een stukje bewustwording van wat er nodig is om deze disbalans te herstellen. Daarbij ga ik altijd uit van het zelf-herstellend vermogen en zorg ervoor dat het zijn/haar eigen kracht weer gaat voelen om de regie terug te kunnen pakken. Doel van de coaching is altijd om het kind weer zelfredzaam te maken.

Tijdens de coaching maak ik gebruik van mijn kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs en de verschillende opleidingen die ik heb gevolgd. Dat zijn o.a. NLP technieken, Emotiecoaching, elementen uit de psychofysieke Sociale Competentie training Rots en Water, Act4kids-Act4Life, coaching-kwaliteitskaartjes, spelletjes (binnen en buiten), creatieve opdrachten, rollenspelen, contact met onze (kleine) hond, geleide meditaties etc. 

Wat is kindercoaching?

Wat heeft jouw kind nodig?

Een bezoek aan een kindercoach kan helpend zijn wanneer er sprake is van: 

Problemen rondom hoog-gevoeligheid

Weinig zelfvertrouwen 

Bang zijn om fouten te maken

Problemen met slapen

Boos en opstandig gedrag

AD(H)D

Teruggetrokken gedrag

Moeilijk kunnen omgaan met rouw en verlies

Verwerken van problemen bij echtscheiding

Gevolgen van pesten

Neem bij twijfel en/of vragen gerust contact op.

Werkwijze

 

Stap 1: Telefonisch kennismakingsgesprek

Je mag me altijd vrijblijvend benaderen om te onderzoeken of ik de juiste persoon ben om jouw kind te begeleiden. We bespreken kort de hulpvraag en bekijken samen wat de mogelijkheden zijn. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Stap 2: Een intakegesprek

Wanneer het besluit genomen is om verder te gaan met mij als coach, plannen we een intakegesprek in. De intake vindt plaats in mijn coachruimte aan huis in Raalte-Noord. Jouw/jullie kind is ook aanwezig tijdens de intake. Van tevoren vraag ik om een vragenlijst in te vullen. Dit formulier bespreken we tijdens de intake. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt de hulpvraag duidelijk en stellen we samen een doel vast waarmee we tijdens de coaching-sessies aan het werk gaan.

 

Stap 3: Coaching

Tijdens de sessies ga ik samen met jouw kind op onderzoek uit. In alle veiligheid en rust spelen en praten we, ontdekken we waar de blokkades zitten en waar het wél stroomt. Ik maak daarbij gebruik van mijn brede kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn werk als leerkracht basisonderwijs en de verschillende opleidingen

die ik heb gevolgd. Dat zijn o.a. NLP, Emotiecoaching, elementen uit de psychofysieke Sociale Competentie training Rots en Water, Act4kids-Act4Life, coaching-kwaliteitskaartjes, spelletjes (binnen en buiten), rollenspelen, creatieve opdrachten, contact met onze (kleine) hond, geleide meditaties etc. 

 

Een sessie duurt ongeveer 45-60 minuten.

Er is geen standaard vooraf gesteld programma of aantal sessies. Dit verschilt per kind en situatie. Uitgangspunt daarbij is dat de coaching op maat plaatsvindt en niet op tijd of aantal sessies. 

 

Stap 4: Tussentijds oudergesprek

Na een aantal sessies nodig ik jullie als ouder(s) uit voor een tussentijds evaluatiegesprek. Dat kan telefonisch plaatsvinden óf bij mij in de praktijk. We wisselen ervaringen uit bespreken de samenwerking en de voortgang. Het is voor het slagen van het coaching-traject van groot belang dat ouders actief betrokken zijn.

 

Stap 5: Evaluatiegesprek

Na de laatste sessie komen we bij elkaar. We bespreken het verloop van het traject en bekijken of het doel is behaald. Ik geef tips en handvaten om de nieuwe inzichten en geleerde vaardigheden door te kunnen blijven zetten.

 

Privacy:

Tijdens de sessies vertelt een kind veel over zichzelf en over hoe het bepaalde dingen thuis en op school ervaart. Deze informatie is vertrouwelijk en daar ga ik zeer zorgvuldig mee om. Deze informatie blijft ook tussen mij en jullie/jouw kind. Mocht er aanleiding zijn tot het ondernemen van actie, dan handel ik altijd in het belang van jullie/jouw kind.

Werwijze

Tarieven Kindercoaching

Kennismakingsgesprek (telefonisch)        gratis

Intakegesprek (60 min)                         75 euro

Kindercoachsessie (45-60 min)              75 euro

Tussentijds evaluatiegesprek (30 min)     35 euro  

Telefonisch consult (per 30 min)             35 euro

Eindevaluatie (30 min)                          gratis

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW (er is geen vergoeding vanuit de zorgverzekering). De voorbereidingstijd voor de gesprekken/sessies, de uitwerking van de sessies, de administratie en het gebruik van materialen is inbegrepen.  

Over mij
Chantal Arends Coaching

Ik ben Chantal Arends (1973), getrouwd en moeder van twee zoons (1999, 2002).

Ik ben werkzaam in mijn eigen praktijk als Kindercoach/Emotiecoach, gecertificeerd Rots en Water trainer  en daarnaast ook als leerkracht in het basisonderwijs. Ik geniet enorm van de puurheid, openheid en spontaniteit van kinderen. 

Als klein meisje was ik al heel gevoelig. Ik voelde vaak een boodschap die schuil ging achter de woorden die werden gezegd en wist vaak geen raad met de dingen die ik voelde. Vond het maar knap lastig en verwarrend. Met vallen en opstaan heb ik in de loop van de jaren geleerd deze kwaliteiten te waarderen en te gebruiken. Tegenwoordig zet ik mijn intuïtie en gevoeligheid in als kracht om kinderen te leren in contact met zichzelf en de ander stevig te staan en in zachtheid mee te bewegen waar dat nodig is.

Over mij

Contact

De praktijk is geopend op maandag en donderdag.

Telefonisch ben ik elke werkdag bereikbaar tussen 18u en 20u. 

            Praktijkadres:

            Torenvalk 24, 8103 GK Raalte (1e verdieping)   

            Tel: 06-28917928

            chantalcoacht@gmail.com 

Bedankt voor jouw bericht, ik neem contact met je op.

Kind verstopt zich
Contact
bottom of page