top of page
Rots en Water

Rots en Water

Rots en Water is een bewezen effectieve methode om sociale vaardigheden bij kinderen te vergroten. De training richt zich via spel op bewustwording en ontwikkeling van eigen kracht en mogelijkheden om met anderen samen te leren spelen, werken en leven. De methode is ontwikkeld door Freerk Ykema en wordt wereldwijd op veel plekken met succes ingezet.

Rots en Water

"Als je lichaam aanvoelt als een huis,
dan voel jij je altijd en overal thuis"

 

Wat is Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke sociale competentietraining waarbij zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie centraal staan. Je leert sociale vaardigheden (bewustworden) door te doen (bewegen) en daarop te reflecteren.  ’Rots’ staat voor stevig staan, je krachtig voelen en geloven in jezelf. Dit kan kinderen helpen om een eigen mening te vormen en te uiten, eigen keuzes te maken en goed om te gaan met onder meer pesterijen en groepsdruk. ’Water’ staat voor contact hebben met je eigen gevoel en dat van een ander. Bij deze houding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Met Rots en Water in balans in het kind heeft het een stevige innerlijke basis om goed met anderen samen te spelen, werken en leven en kan het makkelijker met lastige situaties omgaan. 

Voor wie

De groepstraining is geschikt voor kinderen die in verschillende situaties: 

- het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen

- weinig zelfvertrouwen hebben

- het lastig vinden om aansluiting te vinden bij andere kinderen

- bang zijn om fouten te maken

- faalangstig zijn

- het moeilijk vinden om een eigen mening te hebben en deze te uiten

- snel uit het veld geslagen zijn (niet veerkrachtig zijn) 

- het moeilijk vinden om met anderen samen te werken

- snel boos worden

- het moeilijk vinden om rekening te houden met de ander

- weinig focus en concentratie hebben

Deze training wordt gegeven in twee leeftijdsgroepen: 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. 
 

Er is o.a. aandacht voor 

       Stevig en sterk staan

       Eigen grenzen voelen en aangeven

       Grenzen van de ander ervaren en respecteren

       Voor jezelf opkomen 

       Veerkrachtig zijn

       Zelfvertrouwen vergroten

       Samenwerken

       Respect voor jezelf en de ander

       Lichaamstaal en lichaamshouding

       Bewustwording van je ademhaling

       Concentreren    

       Bewuste keuzes maken

Werkwijze

In kleine groepjes (minimaal 4 en maximaal 6 kinderen) waardoor er veel ruimte is voor individuele begeleiding en aandacht, worden allerlei fysieke oefeningen en spellen gedaan. Na elke activiteit volgt een korte reflectie en staan we even stil bij wat er is geleerd. De training wordt gegeven in 7 lessen van 60 min. 

Praktische informatie

  • Er vindt vooraf een ouder-kind intake plaats 

  • Er zijn 7 bijeenkomsten van 60 minuten

  • Er is een open les waarbij ouders meedoen

  • Er zijn twee evaluatiemomenten (1x telefonische tussenevaluatie, 1x ouder-kind evaluatie aan het eind van het traject)

  • We trainen in makkelijk zittende kleding en op blote voeten

  • De training gaat door bij deelname van minimaal 4 kinderen en maximaal 6 kinderen 

Data en tijden (2024)

In Deventer:

In maart 2024 start er weer een nieuwe lessenserie in Deventer.

De inschrijving voor deze training sluit op 1 maart a.s.

  • Intake: donderdag 7 maart,

  • Bijeenkomsten op de volgende donderdagen: 14 maart, 21 maart, 28 maart (open les met ouders), 11 april,  18 april, 16 mei, 23 mei 2024.​

  • Tijd: 7 t/m 9 jaar 14.45u - 15.45u 10 t/m12 jaar 16.00u - 17.00u 

  • Eindevaluatie: donderdag 30 mei 

Locatie: Spelzaal Deventer Leerschool, Brinkpoortstraat 7, 7411HR Deventer. 

De training is ook toegankelijk voor kinderen van andere basisscholen. ​

Investering: 295 euro (vrijgesteld van BTW) per kind voor de volledige training

Betaling: Het volledige bedrag dient voor aanvang van de training te zijn voldaan door middel van bankoverschrijving. Er vindt geen restitutie plaats voor gemiste lessen, zie ook de algemene voorwaarden. 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte of zelfs de gehele training vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over vergoedingen, verwijs ik je graag naar jouw zorgverzekeraar.

Ik ben door het Gadaku Instituut gecertificeerd Rots en Water trainer. Homepage - Rots & Water (rotsenwater.nl)

Aanmelden en vragen

Wil je jouw kind aanmelden voor de Rots en Water training klik dan hier. 

Als je vragen hebt over deze training stuur mij dan een bericht via het contactformulier.

 

 

“Chantal kenmerkt zich door haar onbevooroordeelde blik, door haar zachtheid, haar nieuwsgierigheid en haar wens de ander verder te willen helpen, met respect voor het tempo van de ander. Ik heb haar meermaals haar talenten zien inzetten in contact met kinderen (onze leerlingen), maar ook in contact met collega's en ouders. Mooi om te zien hoe zij de moeite neemt om echt in de belevingswereld van de ander te (willen) gaan."

Directeur basisschool

"Onze dochter vond het een fijne en leuke training waarin ze een aantal handvaten heeft meegekregen om met lastige situaties om te gaan. Chantal is betrouwbaar, rustig en werkt op een manier die erg goed     aansluit bij onze dochter."

Moeder van een meisje van 9 jaar

"Mijn dochter heeft in deze training spelenderwijs geleerd meer te vertrouwen op haar eigen kracht. Chantal schept hiervoor het juiste klimaat, voelt de kinderen feilloos aan en voorziet ook de ouders van handvatten."

Moeder van een meisje van 7 jaar

bottom of page